Skip to main content
Uncategorized

Nieuwe verbeterde testmethode: Spanningscorrosie “Safety of pre-stressing steel

Nieuwe verbeterde testmethode: Spanningscorrosie “Safety of pre-stressing steel

WIPANO research heeft een nieuwe spanningscorrosie test voor voorgespannen staalproducten afgerond, welke met hoogst waarschijnlijke zekerheid om veiligheidsredenen voorgeschreven zal worden in de diverse landnormen.

Download hier het volledige WIPANO Research Rapport

De huidige gestandaardiseerde testmethoden volgens DIN EN ISO 15630-3 dateert nog altijd van 2019. En hebben bewezen tekortkomingen met betrekking tot de reproduceerbaarheid van de resultaten en maken het daardoor moeilijk om de gevoeligheid duidelijk te beoordelen.

Het door BMWK gefinancierde WIPANO-onderzoeksproject had tot doel de testmethode met betrekking tot reproduceerbaarheid en betrouwbaarheid van resultaten te verbeteren.

Nedri Spanstaal als producent van Spanstaal heeft hiervoor testmateriaal, testmiddelen en personeel ter beschikking gesteld..

De conceptnorm is ontwikkeld aan de hand van de uitkomsten en bevindingen van het Wipano research project en voorgelegd aan de ISO-commissie ter goedkeuring.

Volgens het rapport zal de commissie de ontwerpnorm opnemen in de informatieve bijlage van een volgende versie van de testnorm.

Binnenkort zal bekend worden indien deze nieuwe testmethode daadwerkelijk is opgenomen in de ISO 15630-3:

Staal voor de wapening en voorspanning van beton – Beproevingsmethoden – Deel 3: Voorspanstaal

Voor verdere informatie over het rapport bekijk deze link in het Engels  (https://doi.org/10.26272/opus4-58126)  alsmede de Duitse taal (https://doi.org/10.26272/opus4-57792).

NEDRI SPANSTAAL BV, STRETCHING THE BOUNDARIES