Quality - Made by Nedri

Nedri Spanstaal BV is gecertificeerd door LRQA volgens ISO 9001 hetgeen als fundament geldt voor ons kwaliteitsmanagement systeem. Voor ons milieu-system zijn wij sedert 2015 gecertificeerd volgens ISO 14001   

De fundamenten van ons kwaliteitsmanagement systeem


1. Klantorientientatie
2. Betrekken van al onze medewerkers
3. Proces georiënteerd
4. Systeem georiënteerd Management
5. Continue verbeteringen
6. Objectieve besluitvorming
7. Samen met leveranciers komen tot optimalisatie