Quality - Made by Nedri

Nedri Spanstaal is al decennia gecertificeerd door Lloyds volgens ISO. EN ISO 9001:2008 hetgeen als fundament geldt voor ons kwaliteitsmanagement systeem. Voor ons milieu-system zijn wij sedert 2015 gecertificeerd volgens EN ISO 14001/  

De fundamenten van ons kwaliteitsmanagement systeem


1. Klantorientientatie
2. Betrekken van al onze medewerkers
3. Proces georiënteerd
4. Systeem georiënteerd Management
5. Continue verbeteringen
6. Objectieve besluitvorming
7. Samen met leveranciers komen tot optimalisatie