Quality - Made by Nedri

Nedri Spanstaal is al decennia gecertificeerd door Lloyds volgens ISO 9001:2015 hetgeen als fundament geldt voor ons kwaliteitsmanagement systeem. Voor ons milieu-system zijn wij sedert 2015 gecertificeerd volgens ISO 14001 : 2015  

De fundamenten van ons kwaliteitsmanagement systeem


1. Klantorientientatie
2. Betrekken van al onze medewerkers
3. Proces georiënteerd
4. Systeem georiënteerd Management
5. Continue verbeteringen
6. Objectieve besluitvorming
7. Samen met leveranciers komen tot optimalisatie